TKP HEADLINE

กศน.ตำบลพิจิตร : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

กศน.ตำบลพิจิตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษา

1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ่านต่อ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand