TKP HEADLINE

กศน.ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

1.กศน.ตำบลตลิ่งชันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551

2.กศน..ตำบลตลิ่งชันเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.กศน.ตำบลตลิ่งชันเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ...อ่านต่อ


บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


ปัจจุบัน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ทีทีเอ็ม ในฐานะผู้ดำเนินการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย มีความตั้งใจและตระหนักในการจัดหาและนำส่งพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศภายใต้กระบวนการผลิตและระบบการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทีทีเอ็มตระหนักและยึดมั่นในสัญญาประชาคมและเจตนารมย์ในการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป……"ทีทีเอ็ม ความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน"………อ่านต่อ

กลุ่มประมงพื้นบ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


เป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ บ้านตลิ่งชันนั้นมีอาชีพประมงในการดำรงชีวิตเป็นหลัก โดยใช้เรือประมงในการออกทะเลหรืออีกวิธีหนึ่งจะใช้อวนในการจับ ปลา กุ้ง ปู ซึ่งการใช้งานขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนและวิธีการใช้งาน...อ่านต่อ

หม่อนเด้ ฟาร์ม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายตำบลตลิ่งชัน

(หม่อนเด้ ฟาร์ม) 

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 บ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ลักษณะแหล่งเรียนรู้ : เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นพื้นที่สวนแตงโมเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายตำบลตลิ่งชัน ทางสวนมีการทำเกษตรเกษตรผสมผสานทางสวนมีจุดเด่น...อ่านต่อ

กลุ่มสัมมาอาชีพ ชุมชนหอมเจียว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


การผลิตหอมเจียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มในท้องถิ่น ซึ่งในการเลือกทำหอมเจียวมีจุดเด่นมาจาก” ข้าวเหนียวไก่” เป็นเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอจะนะ มีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนทำธุรกิจขายข้าวเหนียวไก่ อีกทั้งหอมเจียวยังสามารถใช้...อ่านต่อ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 บ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ เนื่องจากเป็นสินค้าแปลกใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีจะต่อยอดสินค้าที่มีอยู่โดยจะผลิตในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยนวัตกรรมใหม่ปรับเปลี่ยนจากข้าวยำสดเป็นข้าวยำสำเร็จรูปที่สามารถนำมารับประทานได้โดยทันที อิ่มอร่อย ได้ทุกที่สะดวกต่อการพกพา

ความโดดเด่น...อ่านต่อ


ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


แหล่งเรียนรู้ : เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด

การเลี้ยงไก่ การปลูกผักในล้อยาง การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกผักสวนครัว สัตว์น้ำทะเลแปรรูป...อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand