TKP HEADLINE

วัดเนินพิจิตร : พื้นที่ปฏิบัติธรรมของชุมชนตำบลพิจิตร

 


วัดเ
นินพิจิตร

วัดเนินพิจิตรสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 20 มกราคม พ .ศ. 2520 เป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2358 โดยมีพระเพชร เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดนี้ เดิม ตั้งอยู่ในที่ดิน ตอนเหนือ ของที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้หมู่บ้านหนำคอก จึงได้มีนามเดิมว่า “วัดหนำคอก” อ่านต่อ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand