TKP HEADLINE

กศน.ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

1.กศน.ตำบลตลิ่งชันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551

2.กศน..ตำบลตลิ่งชันเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.กศน.ตำบลตลิ่งชันเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ...อ่านต่อ


บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


ปัจจุบัน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ทีทีเอ็ม ในฐานะผู้ดำเนินการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย มีความตั้งใจและตระหนักในการจัดหาและนำส่งพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศภายใต้กระบวนการผลิตและระบบการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทีทีเอ็มตระหนักและยึดมั่นในสัญญาประชาคมและเจตนารมย์ในการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป……"ทีทีเอ็ม ความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน"………อ่านต่อ

กลุ่มประมงพื้นบ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


เป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ บ้านตลิ่งชันนั้นมีอาชีพประมงในการดำรงชีวิตเป็นหลัก โดยใช้เรือประมงในการออกทะเลหรืออีกวิธีหนึ่งจะใช้อวนในการจับ ปลา กุ้ง ปู ซึ่งการใช้งานขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนและวิธีการใช้งาน...อ่านต่อ

หม่อนเด้ ฟาร์ม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายตำบลตลิ่งชัน

(หม่อนเด้ ฟาร์ม) 

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 บ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ลักษณะแหล่งเรียนรู้ : เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นพื้นที่สวนแตงโมเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายตำบลตลิ่งชัน ทางสวนมีการทำเกษตรเกษตรผสมผสานทางสวนมีจุดเด่น...อ่านต่อ

กลุ่มสัมมาอาชีพ ชุมชนหอมเจียว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


การผลิตหอมเจียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มในท้องถิ่น ซึ่งในการเลือกทำหอมเจียวมีจุดเด่นมาจาก” ข้าวเหนียวไก่” เป็นเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอจะนะ มีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนทำธุรกิจขายข้าวเหนียวไก่ อีกทั้งหอมเจียวยังสามารถใช้...อ่านต่อ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 บ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ เนื่องจากเป็นสินค้าแปลกใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีจะต่อยอดสินค้าที่มีอยู่โดยจะผลิตในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยนวัตกรรมใหม่ปรับเปลี่ยนจากข้าวยำสดเป็นข้าวยำสำเร็จรูปที่สามารถนำมารับประทานได้โดยทันที อิ่มอร่อย ได้ทุกที่สะดวกต่อการพกพา

ความโดดเด่น...อ่านต่อ


ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


แหล่งเรียนรู้ : เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด

การเลี้ยงไก่ การปลูกผักในล้อยาง การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกผักสวนครัว สัตว์น้ำทะเลแปรรูป...อ่านต่อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัลเบอร์รี่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

นายเสกสรร ชูเขียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัลเบอร์รี่ บ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เผยว่า หลังจากที่ราคายางตกลงอยู่ที่ราคา 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท ทำให้ตนตัดสินใจโค่นยางพาราทิ้ง หันมาปลูกมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้และ...อ่านต่อ

กลุ่มสุเหร่าสวนเกษตร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ลุ่มเยาวชนบ้านสุเหร่า ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ นำทีมโดยนายอุสมาน เล๊าะและ เป็นหัวหน้า

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในปัจจุบันของกลุ่มสุเหร่าสวนเกษตร ได้มีการพัฒนาและกลุ่มเยาวชนบ้านสุเหร่า ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ นำทีมโดยนายอุสมาน เล๊าะและ เป็นหัวหน้า


การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในปัจจุบันของกลุ่มสุเหร่าสวนเกษตร ได้มีการพัฒนาและนำองค์ความรู้มาใช้ โดยมีการนำนวัตกรรมในการจัดการธาตุอาหารพืชและการควบคุมโรคโดยชีววิธี และยังมีการนำผลงานวิจัยในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผัก จากค่ามาตรฐานไนเทรตที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน สมาชิกกลุ่มได้รับการอบรม และสาธิติวิธีการปลูก การดูแล การควบคุมโรค และการเก็บผลผลิต รวมถึงเรียนรู้กิจกรรมผ่านนักวิจัยนำองค์ความรู้มาใช้ โดยมีการนำนวัตกรรมในการจัดการธาตุอาหารพืชและการควบคุมโรคโดยชีววิธี และยังมีการนำผลงานวิจัยในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผัก จากค่ามาตรฐานไนเทรตที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน สมาชิกกลุ่มได้รับการอบรม และสาธิติวิธีการปลูก การดูแล การควบคุมโรค และการเก็บผลผลิต รวมถึงเรียนรู้กิจกรรมผ่านนักวิจัย...อ่านต่อ


ดนตรีไทย จากเยาวชน คนบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 


กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตรีไทย ณ กศน.ตำบลบางเขียด เมื่อประมาณปี 63 เป็นกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมมุ่งหวังอยากให้เยาวชนไทยกลับมารักและสนใจดนตรีไทย โดยนำการเล่นดนตรีไทย บรรเลงเพลงสนุกสนาน ฉัน เกิดคำถามทำไมเด็กบางเขียด ถึงรักและให้ความสนใจในดนตรีไทย เด็กผู้ชายคนหนึ่งตอบว่า...อ่านต่อ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พัฒนาสังคมชุมชน บ้านตากแดด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 


โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พัฒนาสังคมชุมชน

บ้านตากแดด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร ได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ...อ่านต่อ


วัดบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 


วัดบางเขียด (372 ปี) วัดแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2189 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กษัตริย์ลำดับที่ 24 แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้เคยยกทัพมาโจมตีสงขลาแต่ไม่สำเร็จ...อ่านต่อ

กศน.ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 


กศน.ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สถานที่ทำการ อาคารร้านค้าสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด เป็นผู้ดูแล สภาพอาคารอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีความเป็นสัดส่วนและเอกเทศ ได้ทำการติดตั้งเหล็กดัดเพื่อป้องกันการโจรกรรมในทรัพย์สินทางราชการ ได้จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดมุมต่างๆ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนบ้านลานไทร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 หลังชาวบ้านลานไทร หมู่ 2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา รวมตัวตั้งกลุ่ม "วิสาหกิจชุมชนบ้านลานไทร" ผลิตสินค้าชุมชน เต้าเจี้ยว เครื่องแกง รสชาติเข้มข้น จัดจ้าน ถูกใจ ถูกปากผู้บริโภค ส่งขายอย่างแพร่หลาย กระทั่งได้รับคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับอำเภอของอำเภอนาหม่อม ในปี 2557 ล่าสุด...อ่านต่อ

หลวงปู่ทอง สุสังวโร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 


หลวงปู่ทอง สุสังวโร เป็นภิกษุผู้มีจริยวัตรงดงามแห่งภาคใต้ ประชาชนเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุมรรคผลและทรงอภิญญา ท่านคือผู้มีญาณวิเศษติดต่อกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้..ดังนั้นจึงมีสานุศิษย์เลื่อมใสศรัทธากล่าวขานกันมาก นับตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขาร และก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธบริษัทชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ เดินทางมาแสวงบุญยังวัดป่ากอฯ...หลวงปู่ทอง สุสังวโร อายุ 92 ปี พรรษา 54 อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกวัดป่ากอสุวรรณาราม...อ่านต่อ

วัดป่ากอสุวรรณาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 


หลวงปู่ทอง สุสังวโร จนท่านล้มป่วย รักษาตัวจนหายจากอาการป่วย แล้วหลวงปู่ทองได้ลาสิกขาบท ออกไปอยู่ที่บ้านของป้าดำ หลวงปู่ทองได้ไปหาแม่ชีเนียมในตัวเมืองสงขลา เพื่อบอกความประสงค์เรื่องที่จะไปตามหาพ่อท่านเส้ง แม่ชีจะไปด้วยให้อยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยไป อยู่กับแม่ชีมาจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2484 หลวงปู่ทองจึงลาแม่ชีเนียมมาที่นาม่วง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ต่อมาได้อุปสมบทเป็นครั้งที่ 2...อ่านต่อ


หลวงปู่ทอง สุสังวโร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายคนใฝ่หา ที่พักสงฆ์สวนธรรมพัฒนาจิต เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ ปี ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหาดใหญ่ สงบ ร่มรื่น

สวนธรรมพัฒนาจิตตั้งอยู่บ้านทุ่งโพธิ์หลวงปู่ทอง สุสังวโร เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน 4 ปีระกา พ.ศ. 2452 เป็นบุตรของนายนวน และนางเภาทอง ห่อเพชร บิดาและมารดาของหลวงปู่ทอง มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นายแดง นายทอง (หลวงปู่ทอง สุสังวโร) ส่วนคนที่ 3 นั้นเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆ เมื่อหลวงปู่ทอง สุสังวโร อายุได้ 3 ขวบ มารดา (นางเภาทอง ห่อเพชร) ได้ถึงแก่กรรม บิดา (นายนวน ห่อเพชร) พาไปฝากไว้กับลุงยอด กับป้าหนุ้ย เลี้ยงที่บ้านลุงและป้าของหลวงปู่ทอง สุสังวโร ด้านการศึกษา พออายุได้ 6 ขวบ...อ่านต่อ


สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 
วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายคนใฝ่หา ที่พักสงฆ์สวนธรรมพัฒนาจิต เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ ปี ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหาดใหญ่ สงบ ร่มรื่น

สวนธรรมพัฒนาจิตตั้งอยู่บ้านทุ่งโพธิ์...อ่านต่อ

หลวงพ่อทวดลิ้นดำ (ทุ่งเมรุ) วัดนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 อภินิหารพระคู่บ้านอำเภอนาหม่อม หลวงพ่อทุ่งเมรุ

“หลวงพ่อลิ้นดำ”


หลวงพ่อลิ้นดำคู่บ้าน งานบุญว่างเดือนห้า ยางพารามากมี ทุเรียนบ้านรสดี พื้นที่เศรษฐกิจ เป็นคำขวัญเก่าแก่ ที่ผู้เขียนได้ยินมาตั้งแต่ยังเล็ก ๆ (ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว)

หลวงพ่อทวดลิ้นดำ (ทุ่งเมรุ) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า "พ่อท่านทุ่งเมรุ" หรือ "พ่อท่านลิ้นดำ" ชาวอำเภอนาหม่อม หรือบุคคลทั่วไปจะได้ยินกิตติศัพท์ในทางอภินิหาร ...อ่านต่อ

ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


 ชุมชนก้าวไกล ด้วยภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนา

นายถาวร โสมกูล ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา

ช่างฝีมือ ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง ...อ่านต่อ

พรุบัวบ้านเขาใน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

“จิบกาแฟ แลตาลหมื่นต้น ชมนกหมื่นตัว ยลบัวหมื่นดอก สักการะหลวงพ่อเดิม เสริมบารมี”

ความงดแห่งธรรมชาติ บนพื้นน้ำ ละลานตาไปด้วย สีม่วง สีชมพู สีขาว ของดอกบัวผุดขึ้นมาอวดความเบ่งบาน สัมผัสความตระการตาและเก็บบรรยากาศสบายๆริมพรุบัวแล้วปั้นจักรยานไปรอบๆพรุบัว ฉากหลังเป็นขุนเขาตระหง่าน พรุบัวแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ที่คนต่างถิ่นมาเยือน ต้องมีรอยยิ้มกลับไปด้วยทุกครั้ง ด้วยความประทับใจ ...อ่านต่อ

วัดเชิงแสใต้ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

โบราณสถานวัดเชิงแสใต้ อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา หากบูรณะเสร็จเล็งขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ที่สำคัญในท้องถิ่น

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พัทลุง และ สงขลา ได้สั่งการไปยังสำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา เร่งดำเนินการบูรณะอุโบสถวัดเชิงแสใต้ หรือวัดหัวนอน วัดสำคัญของชุมชนคู่กันกับวัดเชิงแสเหนือและวัดเชิงแสกลาง...อ่านต่อ

วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

โบราณวัดหนึ่งในสงขลาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแห่งนี้ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ "หลวงพ่อเดิม" อันเป็นพระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองทำจากไม้แกะสลักที่มีความกว้าง 80 เซนติเมตร และยาว 120 เซนติเมตร ซึ่งลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อเดิม ความเก่าแก่ของวัดเอกเชิงแสนั้น กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2100 หากถูกทิ้งร้างให้มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม...อ่านต่อ

ข้าวเหนียวกวนมะพร้าวอ่อนสตรีบ้านโหนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


 

ข้าวเหนียวกวนมะพร้าวอ่อนสตรีบ้านโหนด ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่น่าสนใจของกลุ่มสตรีบ้านโหนด มีนางผิ้ว ซิ้วห้วน เป็นประธานกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ที่ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก คืออาชีพกรีดยาง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน...อ่านต่อ

กลุ่มผลิตไตปลาแห้ง บ้านช่างแก้ว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 


เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของบ้านช่างแก้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว ถือเป็นสินค้าหลักอีกชนิดหนึ่งของบ้านช่างแก้ว ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี คลองหอยโข่ง สงขลา มีนางรัชดาพร จันทรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม...อ่านเพิ่ม

บ้านสวนธนพร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 บ้านสวนธนพร มีพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของนางสาวธนพร คงบุญ มีโฮมสเตย์บริการพร้อม มีกิจกรรมการทำผ้าบาติก,การทำน้ำพริก,ทำอาหาร,น้ำสมุนไพรสูตรต่างๆ ทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้าขนหนู,โต๊ะ เก้าอี้จากล้อยาง...อ่านเพิ่ม

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 


พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2521 บนพื้นที่ 1 ไร่ ภายในบ้านของอาจารย์ปกรณ์ ไชยรัตน์ สำหรับอาจารย์ปกรณ์เป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้านในเชิงศิลปะแขนงต่างๆ...อ่านเพิ่ม

ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา

 

ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการที่ 10 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้พลังงานต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการศึกษาค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...อ่านเพิ่ม


โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ที่ตั้ง บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

แนวพระราชดำริ :

“ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินและทำฟาร์มตัวอย่าง อย่างที่ 2 คือต้องการให้ทุกๆ คนที่ข้าพเจ้าพบปะได้มีอาชี มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วจ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้าง ในฟาร์มเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายอย่าง ได้เงิน และ ได้ค่าจ้างทุกวัน ข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆ เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีงานทำ”

อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


 

ที่ตั้ง บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลา เพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำคลองหลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 
ที่ตั้ง 118 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

เวลาเปิด-ปิดทำการ

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ปิดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน...อ่านต่อ

น้ำบูดูหวานบ้านดินลาน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 จากภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับยุคสมัย ข้าวยำม้วนซูชิจึงได้รับความสนใจจากตลาด โดยขณะนี้ได้ผลิตส่งจำหน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าชุมชน ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าคลองหอยโข่ง ห้างเทสโก้ โลตัส สงขลา และร้านภูฟ้า...อ่านต่อ

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ (แบบประยุกต์) ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

 
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ (แบบประยุกต์) ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

ความเป็นมา

เนื่องจากคุณดวน อารมณ์ฤทธิ์ ในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ จึงกลับมาทำเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน โดยตอนแรกคุณดวนเริ่มจากการขุดสระ เพื่อกักเก็บน้ำ เพราะน้ำคือหัวใจหลักของการทำเกษตร และเริ่มปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีหน่วยงานต่างๆ คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นระยะ...อ่านต่อ


กศน.ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 
กศน.ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 (บ้านควนเหนือ) ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางกล่ำประมาณ 3 กิโลเมตร ...อ่านต่อ

ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 


ท่าช้าง เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีคลองผ่านอุดมสมบูรณ์ ผู้คนสัญจรไปมา มีการขนส่งสินค้า โดยอาศัยช้างเป็นพาหนะ เวลาต่อมา มีกลุ่มควาญช้างได้พาช้างเดินผ่านมา และอาบน้ำให้ช้างที่คลองนี้เสมอ จึงเรียกว่า หมู่บ้านท่าช้าง...อ่านต่อ

พระพุทธรูปสามองค์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

พระพุทธรูปสามองค์ ก่อสร้างด้วยศิลาทรายแดงนั่งเรียงกันในศาลาในฝาผนังกั้นทึบทั้งสี่ด้าน ทางเข้าออกเป็นประตูไม้ราษฎร เรียกว่า "พระสามองค์" พระพุทธรูปนี้อยู่ในบริเวณวัดเทพาไพโรจน์ (เดิมชาวบ้านเรียก วัดพระสามองค์) เล่ากันว่าเมื่อครั้งข้าหลวงนายอ่อนปกครองอำเภอเทพานั้นได้สร้างศาลาเป็นที่พักอยู่หน้าเมืองเพื่อไว้เป็นที่พักก่อนเข้าเมือง และที่ศาลานี้มีพระรูปหนึ่งชื่อ "พระนวล” ....อ่านต่อ

แหล่งเรียนรู้ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 
แหล่งเรียนรู้ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา...อ่านต่อ

เจดีย์ทอง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

สักการะเจดีย์ทอง

         บนยอดควนเจดีย์แห่งนี้มีการประดิษฐานเจดีย์สีทองอร่ามเอาไว้ ชาวบ้านเชื่อว่ามีทวดงูคอยปกป้องรักษาอยู่และยังมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาอีกว่า ครั้งหนึ่งได้มีการรวบรวมทองคำและทรัพย์สินมีค่าต่างๆเพืื่อไปบรรจุยังพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่อาจจะไปไม่ถึงหรือไปไม่ทัน จึงได้นำเงินทองของมีค่าเหล่านั้นเอาขึ้นมาไว้บนยอดเขาก่อนจะสร้างเจดีย์ครอบเอาไว้นั่นเอง...อ่านต่อ

จุดชมวิวทะเลหมอก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 


จุดชมวิวทะเลหมอก 

ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องรีบตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางขึ้นไปยังภูเขาแห่งนี้ ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 800-1000 เมตร มานั่งจิบชา กาแฟ ชื่นชมแสงแรกของวันที่โผล่ขึ้นเหนือเมฆ และหมอกที่ละลานตา...อ่านต่อ

ฝายทดน้ำบ้านใหม่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


 โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความเป็นมา ด้วยสำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล 0005.5/7177 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายเกษมศักดิ์ สุขเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือที่ที่ สข 77901/184 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร...อ่านต่อ

ขนำวังยาว อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

ขนำวังยาวตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ บ้านโล๊ะบอน ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พื้นที่เดิมเป็นสวนยางพารา และเจ้าของได้มีแนวคิด             ในการเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยบริเวณรอบ ๆ                   ร้านจะมีการปลูกพืชหลากหลาย เช่น เมล่อน บัตเตอร์นัท สควอช ลำไยคริสตัล กาแฟ (โรบัสต้า อาราบิก้า) ไผ่กัวดัวร์ และยังมีการเลี้ยงปลาร่วมด้วย ได้แก่ ปลาบึกสยาม ปลาหมอชุมพร 1...อ่านต่อ

น้ำตกเขาสูง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

น้ำตกเขาสูง หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินชื่อของน้ำตกแห่งนี้ น้ำตกเขาสูงตั้งอยู่ในอำเภอเทพา ห่างจากตัวเมืองเทพาประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากสงขลาประมาณ 65 กิโลเมตร ถ้าปักหมุดน้ำตกเขาสูงจะไม่ถึง ต้องปักว่าฝายน้ำตกเขาสูง ถ้าไปเจอฝายแสดงว่ามาถูกทางแล้ว เมื่อไปถึงเราต้องจอดรถหน้าฝายแล้วต้องเดินเท้าต่อประมาณ 1 กม. ระหว่างทางจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้เราชื่นชมเต็มสองข้างทาง...อ่านต่อ

บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็นบ้านควนหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็นบ้านควนหมาก ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามน่าค้นหาของจังหวัดสงขลา บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็นบ้านควนหมาก ตั้งอยู่บนเส้นทางสายเทพา-นาทวี ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ...อ่านต่อ


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลวังใหญ่ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ศูนย์เรียนรู้ ผลผลิตที่มีอยู่ในศูนย์หนึ่งในนั้นคือถั่ว ทำให้สมาชิกมีความคิดว่าน่าจะนำมาแปรรูปจึงได้รวมกลุ่มกันทำถั่วทอด เมื่อเป็นที่ต้องการของตลาดทางกลุ่ม...อ่านต่อ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

ปี ๒๕๕๙ โดยการสนับสนุนของ กศน. อำเภอเทพา แรงจูงใจที่เกิดกลุ่มขึ้นมาเกิดจากการรวมกลุ่มของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลวังใหญ่ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ศูนย์เรียนรู้และผลผลิตที่มีอยู่ในศูนย์ มีปริมาณมากเช่นตะไคร้ ข่า ขมิ้น พริก ฯลฯ ทำให้สมาชิกมีความคิดว่าน่าจะนำมาแปรรูปจึงได้รวมกลุ่มกันทำน้ำพริกตาแดง...อ่านต่อ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าแฮนเมด บ้านทุ่งหรี่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าแฮนเมด บ้านทุ่งหรี่ แรกเริ่มเกิดจากความชอบและหลงรัก     ในการตัดเย็บโดยชาวบ้าน  ในชุมชนบ้านทุ่งหรี่ จำนวน  ๙๕%  ทำอาชีพหลักคือตัดยางทำสวน     ในช่วงเช้าตรู่ของทุกวัน...อ่านต่อ

วัดดีหลวงใน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


 

วัดดีหลวงใน ตั้งอยู่ที่ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๒๐ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ (ช่วงรัชกาลที่ ๔-๕) เดิมชื่อ “วัดดีหลวง” ต่อมาในท้องถิ่นเดียวกันนั้นก็มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งคือ “วัดดีหลวงนอก” ตั้งแต่นั้นมาวัดดีหลวงจึงได้รับชื่อเป็น “วัดดีหลวงใน” แต่ชาวบ้านมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดใน” วัดดีหลวงในเป็นวัดที่มีความร่มรื่นและเงียบสงบแม้ว่าจะอยู่ติดถนนใหญ่ก็ตาม ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีรูปแบบศิลปกรรมแบบผสมผสานไทย-จีน...อ่านต่อ

บ้าน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 


พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) และนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2469 ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา หมายเลขประจำตัว 167 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2478 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 – 8 แผนกวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...อ่านต่อ

หัวนายแรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาหัวนายแรงเป็นสถานที่ที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ และสร้างความท้าทายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่
นั่นคือการผลักก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อว่ามีสมบัติของนายแรงอยู่ใต้หินก้อนนี้
และมีเรื่องเล่ามายาวนานว่า ......

 กาลครั้งหนึ่งที่เมืองพัทลุง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันเป็นเวลาช้านาน แต่ยังไม่มีลูก จึงพากันไปหาสมภารที่วัด สมภารจึงแนะนำให้ไปหยิบก้อนกรวดที่ริมบ่อน้ำ นำไปห่อผ้าขาววางไว้ใต้หมอนแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอลูก ไม่ช้าภรรยาก็ตั้งครรภ์...อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand