TKP HEADLINE

กศน.ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 


บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

1.กศน.ตำบลตลิ่งชันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551

2.กศน..ตำบลตลิ่งชันเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.กศน.ตำบลตลิ่งชันเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ...อ่านต่อ


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand