TKP HEADLINE

กศน.ตำบลทุ่งหวัง : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 


ประวัติชุมชนตำบลทุ่งหวังหรือบ้านทุ่งหวัง

            เชื่อว่าเป็นการเรียกคนชื่อ นายหวัง เป็นมุสลิมที่อพยพหนีทัพมาจากการยกทัพของเจ้าเมืองปัตตานีมาตีเมืองสงขลา พอเสร็จศึก มุสลิมกลุ่มหนึ่งอพยพหนีทัพมาทำกินในบริเวณบ้านสวนใต้ (หมู่ที่ 2 ในปัจจุบัน) และอพยพต่อไปบริเวณเขาวัง (หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว) ซึ่งเป็นที่ทำ มาหากินของมุสลิมบ้านทรายขาวในปัจจุบัน เดิมนายหวังเป็นชื่อของแม่ทัพแขก ตอนยกทัพมาตีเมืองสงขลาแต่ตีไม่สำเร็จ และถูกปราบปรามจึงหนีการจับกุมและ นำพรรคพวกมาตั้งรกรากขึ้น อ่านต่อ

การทำอาหารขนมไทย

 กลุ่มสตรีการทำอาหารขนมไทย บ้านใต้ หมู่ที่ 5 เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย โครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นการทำขนมไทย ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไปและเมื่อเรียนจบหลักสูตรได้มีการผู้ที่สนใจรวมกลุ่มกันทำเป็นอาชีพขายส่งในชุมชนและตามร้านค้าต่างๆ มีสมาชิกที่รวมกลุ่ม 20 คน ประธานกลุ่ม นางรอฮานา ลอเส็น ประธานกลุ่มแม่บ้านในระยะแรกกลุ่มมีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด ต่อมาได้มีการปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของขนมชนิดต่า งๆ ได้หลากหลายมากขึ้น มีบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ทันสมัย และสามารถส่งขายร้านค้าในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงานใต้ หมู่ที่ 5 เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย โครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นการทำขนมไทย ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไปและเมื่อเรียนจบหลักสูตรได้มีการผู้ที่สนใจรวมกลุ่มกันทำเป็นอาชีพขายส่งในชุมชนและตามร้านค้าต่างๆ มีสมาชิกที่รวมกลุ่ม 20 คน ประธานกลุ่ม นางรอฮานา ลอเส็น ประธานกลุ่มแม่บ้านในระยะแรกกลุ่มมีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด ต่อมาได้มีการปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของขนมชนิดต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น มีบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ทันสมัย และสามารถส่งขายร้านค้าในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง   อ่านต่อ

คลองหอยโข่ง เนรมิตหมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ


 


คลองหอยโข่ง เนรมิตหมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างรายได้หลักทดแทนการปลูกยางพารา

        เกษตรกร หมู่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง รวมตัวกันปลูกดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และ ดอกดาหลาในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อส่งออกจำหน่ายในพื้นที่และตลาดในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จากรายได้เสริมจึงกลายเป็นรายได้หลัก  อ่านต่อ

วัดเนินพิจิตร : พื้นที่ปฏิบัติธรรมของชุมชนตำบลพิจิตร

 


วัดเ
นินพิจิตร

วัดเนินพิจิตรสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 20 มกราคม พ .ศ. 2520 เป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2358 โดยมีพระเพชร เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดนี้ เดิม ตั้งอยู่ในที่ดิน ตอนเหนือ ของที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้หมู่บ้านหนำคอก จึงได้มีนามเดิมว่า “วัดหนำคอก” อ่านต่อ

ควนคันหลาว : โฮมสเตย์ในสวนสะตอ

 


ควนคันหลาวโฮมสเตย์ในสวนสะตอ

        เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการปลูกผัก เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงไก่ ฯลฯ ซึ่งสามารถให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆได้ตลอดเวลา ซึ่งทางแหล่งเรียนรู้จะมีการบรรยาย สาธิตและปฏิบัติในเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง อ่านต่อ

การทำเครื่องแกง : ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลพิจิตร

 


การทำเครื่องแกง

        เครื่องแกงเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่คนในท้องถิ่นนำมาประกอบอาหารนำมาเป็นส่วนผสมในการทำแกง เครื่องแกงมีกลิ่นหอมจากส่วนผสมมีรสชาติเผ็ดและกลมกล่อม เครื่องแกงมีหลายชนิดเช่น คั่วกลิ้ง แกงกะทิ แกงส้ม เป็นต้น เครื่องแกงประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายชนิด เครื่องแกงเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของท้องถิ่นเป็นลักษณะเฉพาะที่มีส่วนผสมแตกต่างกันไป และเนื่องจากในสมัยนี้จะมีเครื่องแกงสำเร็จรูปมากมายดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ เพื่อจะได้เป็นการศึกษาเรียนรู้ต่อไป ซึ่งส่วนผสมเครื่องแกงทั้งหมดก็หาได้จากในชุมชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญยังทำให้ทุกๆคนในชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องนี้มาร่วมกลุ่มกันทำเครื่องแกงและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในชุมชนได้  อ่านต่อ

กศน.ตำบลพิจิตร : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

กศน.ตำบลพิจิตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษา

1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand