TKP HEADLINE

ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


ในระยะแรก ได้ปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานที่ดินหลังเก่า (ถนนปละท่า) เป็นที่ทำการชั่วคราว โดยมีนายประเสริฐแกล้วทนงค์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา  เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 7  พฤศจิกายน  2528
ปีงบประมาณ  2532 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณ  จำนวน  11,000,000 บาท  (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)    เพื่อทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น  จำนวน  1  หลัง  พร้อมปรับบริเวณพื้นที่ทำการในเนื้อที่ จำนวน  4  ไร่  3  งาน  3  ตารางวา ในที่ราชพัสดุบริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา
วันที่  12  สิงหาคม  2534 ได้ย้ายสำนักงานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) มาอยู่ที่อาคารหลังใหม่     ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จนถึงปัจจุบัน
วันที่  4  มีนาคม  2551 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา เรียกย่อว่า    “สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา”  ตาม พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

👇ศึกษาเพิ่มเติม 👇

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสงขลา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand